Coin catalog

History in coins

Ukraine, series "Revival of Ukrainian statehood"

1 hryvnia = 100 kopeks
Coin Ukraine 2 hryvni 1998
2 hryvni 1998

Material - Nickel Silver (Cu-Ni-Zn)

KM# 42
Coin Ukraine 2 hryvni 1998
2 hryvni 1998

Material - Nickel Silver (Cu-Ni-Zn)

KM# 47
Coin Ukraine 2 hryvni 1999
2 hryvni 1999

Material - Nickel Silver (Cu-Ni-Zn)

KM# 75
Coin Ukraine 5 hryven 2001
5 hryven 2001

Material - Nickel Silver (Cu-Ni-Zn)

KM# 129
Coin Ukraine 5 hryven 2001
5 hryven 2001

Material - Aluminum-Brass

KM# 140